Gratis Webinar: Enneagram en de Kernkwadranten

Data Opleiding
19 mei 2021
Tijd
19:00
Locatie
Online
Online
Prijs
€0,-

Het Enneagram gebruiken we steeds weer om meer zelfkennis op te doen. Om antwoord te vinden op de vraag waarom doe je de dingen zoals je ze doet.

Dankzij het Enneagram leer je je eigen reacties beter begrijpen en krijg je meer inzicht in waarom anderen reageren zoals ze reageren. Het Enneagram maakt dat je vrijere keuzes maakt. En ieder type heeft zo zijn eigen manier van keuzes maken. Nu onderscheiden we al de 9 typen van het Enneagram.

Ieder type heeft ook specifieke kwaliteiten. Men kan bij elk Enneagramtype een aantal kernkwaliteiten onderscheiden. De meest opvallende per type zijn als volgt:

Type 1 de Perfectionist: betrouwbaarheid, idealisme, zelfdiscipline, ordelijkheid.
Type 2 de Gever: relatiegevoeligheid, enthousiasme, behulpzaamheid, tact.
Type 3 de Succesvolle werker: optimisme, gedrevenheid, doelgerichtheid, besluitvaardigheid.
Type 4 de Romanticus: zelfbeschouwend, gepassioneerd, medelevendheid, fijngevoeligheid.
Type 5 de Waarnemer: onafhankelijkheid, beschouwend, kalmte, scherpzinnigheid.
Type 6 de Loyalist: serieusheid, verantwoordelijk, loyaliteit, alertheid.
Type 7 de Optimist: charme, spontaniteit, luchthartigheid, nieuwsgierigheid.
Type 8 de Leider: strijdlustig, moedig, directheid, gezag.
Type 9 de Bemiddelaar: verdraagzaamheid, rust, behoedzaam, ontvankelijkheid.


In de praktijk zijn sommige kwaliteiten soms te sterk aanwezig waardoor men allerlei ongewenste reacties uit de omgeving krijgt over het gedrag. Dat geeft conflicten met de omgeving terwijl de intentie van ons toch vaak positief is.
Bijvoorbeeld dat ikzelf als de Gever doorsla in het behulpzaam zijn, waardoor ik mezelf teveel opoffer. Als ik op dat moment niet de juiste oprechte waardering krijg voor al mijn hulp, word ik dominant op een negatieve manier (type 8).


Het webinar
Na het volgen van de webinar heb je meer inzicht in welke kwaliteiten specifiek bij jouw Enneagramtype horen. Wat de valkuilen van je typegedrag zijn en door wat de kwaliteiten vervormen. Je ontdekt hoe je de balans kunt vinden tussen je kwaliteiten en je valkuilen door te leren van de kwaliteiten van je eigen type en die van de andere types. Dit doen we aan de hand van de het maken van zogenaamde kernkwadranten en door de pijlen van het Enneagram te gebruiken om hier een patroon in te zien.

Tevens ontdek je welke andere kwaliteiten je kunt inzetten om beter in balans te zijn bij moeilijke opdrachten.

Je hoeft hiervoor niet van te voren je Enneagramtype te weten. 

Inschrijven voor de training 'Gratis Webinar: Enneagram en de Kernkwadranten'