Enneagram

Als ik mijn schaduw zie weet ik dat de zon schijnt.

Enneagram

Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De negen typeringen geven de motivatie aan van waaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Het ene persoonlijkheidstype is niet beter dan het andere type.

De Negen Enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model geeft inzicht in het karakter en de relatie met anderen.

Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het Enneagram heeft zich gevormd rond een centrale kindervaring. Deze kindervaring bepaalt in dit model de specifieke levenshouding van elk van de negen typen.


De essentie

Het Enneagram gaat over de terugkeer naar de essentie. De mens wordt verondersteld op zoek te zijn naar dat aspect van de hogere deugd dat we missen.

Het diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één die dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.

Persoonlijke groei

Inzicht in het Enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.

* Wil je erachter komen wie jij bent? 
* Wil je jezelf en je specifieke drijfveren leren kennen? 
Kom dan naar een van mijn Enneagram workshops of Enneagram trainingen

De negen basistypes waaruit het Enneagram is opgebouwd

Type 1 de Perfectionist wil goed zijn en dingen verbeteren.

Type 2 de Gever wil geliefd zijn of worden.

Type 3 de Succesvolle werker wil zich waardevol en geaccepteerd voelen.

Type 4 de Romanticus wil begrijpen wie hij is en zichzelf uitdrukken.

Type 5 de Waarnemer wil de wereld om zich heen begrijpen en competent zijn.

Type 6 de Loyalist wil zekerheid en veiligheid.

Type 7 de Levensgenieter wil blij, gelukkig en tevreden zijn.

Type 8 de Baas wil zichzelf beschermen door sterk en vol zelfvertrouwen te zijn.

Type 9 de Bemiddelaar wil in eenheid en harmonie met anderen leven. 

Ontdek wie jij bent!

Je kunt je ook opgeven voor de 9-daagse Enneagram challenge: 'Ontdek wie jij bent!'. Je ontvangt dan elke dag een e-mail met de uitleg per Enneagram type + een opdracht. 
Het is een goede start om je in te lezen in het Enneagram en om te kijken of het iets voor je is. 

Geef je hier op: Ontdek wie jij bent!'

.

.

Regelmatig nieuws ontvangen

Maandelijks schrijf ik een blog over het Enneagram. Daarin komen diverse onderwerpen aan bod over de 9 verschillende typen en hoe ze in het leven staan.
Als je je hiervoor aanmeldt, krijg je ook mijn gratis e-book. Daarin leg ik de 9 typen van het Enneagram aan je uit. 

Klik op deze link om je aan te melden en het e-book te ontvangen: Ja, ik geef me op voor de Sacrecola wijsheden en ontvang dan dan het e-book: Ontdek wie je bent.