Gepubliceerd op 26 maart 2021

Ieder mens is een Lichtwerker

‘Altijd en altijd gaat het leven door, in steeds nieuwe vormen, en jij zult er deel van uitmaken omdat je deel bent van de aarde en deel bent van het Licht,’

Uit het boek ‘Licht een vertelling’ van Monique van der Zanden.

Lief mens,

bovenstaande zin raakte me en bracht mij tot de onderstaande gedachten. Ik deel ze graag met je.

De mens heeft een Goddelijke oorsprong waarmee hij het Licht kan laten schijnen in zichzelf en voor anderen.

De mens is in staat om het licht te brengen in welke realiteit hij zich ook mag bevinden.

Met zijn eigen innerlijke licht, is de mens in staat om onderscheid te maken tussen de realiteit van de mens en het onware beeld dat hij over zichzelf kan hebben als gevolg van de verwijdering van de ziel door invloeden van buitenaf.

Als klein kind dat nog niet beïnvloed is door de mores van de omgeving, schijnt het licht van zijn levensopdracht zuiver en helder. Dat kind straalt van nature zijn levensopdracht, zijn missie uit met een sterke wil. Kijk naar een pasgeborene en je ziet de magische uitstraling van het eeuwige Licht in zijn ogen en zijn hele voorkomen.

Over deze natuurlijke levenskracht wordt in de loop van het volwassen worden, door invloeden van buitenaf een sluier van persoonlijkheidsaspecten gelegd. Daarmee lijkt het alsof het goddelijk Licht vervaagd en minder krachtig wordt. Maar dat is niet waar.

Een krachtige lamp kun je, door er van buitenaf een kap op te zetten, ogenschijnlijk laten vervagen of geheel laten verdwijnen. Echter het licht schijnt nog altijd aan de binnenkant van de kap.

Lichtwerkers gebruiken hun eigen licht om de sluier, van degenen waarvan hun licht ogenschijnlijk niet meer zo krachtig schijnt of verdwenen lijkt, te belichten om daarmee het niet zichtbare weer zichtbaar te maken.

Iedereen die gelooft in zijn eigen lichtkracht, is daartoe in staat.

Want licht is altijd sterker dan duisternis.

Stel je voor dat je in een kamer met hele dikke muren en gesloten zware ramen en deuren staat. Het is er volkomen duister.

Zodra je een raam op een minuscuul kiertje zet lost de duisternis als vanzelf op en komt het licht vanzelf binnen. Licht verdrijft de duisternis. De duisternis op zijn beurt is nooit in staat om het kleinste sprankje licht te laten verdwijnen.

Zelfs de mens die denkt dat er alleen maar duisternis heerst in zijn ziel, heeft de oplossing nog steeds in eigen hand. Door het openen van het hart stroomt het Goddelijk Licht direct naar binnen.

Daardoor lukt het je dan om je weg terug naar je levensopdracht, je zielemissie te vinden. Je leert jezelf beter kennen en begrijpen. Zo ontsluier je je eigen innerlijke Licht en kun je weer zichtbaar schijnen in je volle kracht. Als lichtwerker.

De wijsheid van het Enneagram kan iedereen die, hoe dik de sluiers van het verleden ook zijn, de weg wijzen naar het Licht in jezelf.

Mocht je hierover eens met in gesprek willen, neem dan contact met me op.