Gepubliceerd op 20 november 2018

Homerus Odyssee en Enneagram Archetypisch type 1 de Phaeaciers van Scheria

In de literatuur tref je vele uitgebreide beschrijvingen aan van de verschillende Enneagramtypes. Ik houd zelf van metaforen. In het boek The Complete Enneagram, 27 Paths to Greater Self-Knowledge van Beatrice Chestnut PhD beschrijft zij de types vanuit de verhalen van Odysseus. Ik ben zo vrij geweest om deze te vertalen met toestemming van de schrijfster.

Na wederom een lange reis komt Odysseus eindelijk aan op Ithaka. Daar ontmoet hij de Phaeaciers van Scheria. Zij zijn zeer gedisciplineerd en proper, geordend en behoudend. Zij zijn hoffelijk, letten op etiquette, zijn plichtbewust en doen de juiste dingen. Hun koninklijk paleis van architectonisch perfectie met een bronzen omwalling. Het zijn perfecte zeilers en zijn altijd in staat om perfect op koers te blijven. Ze voelen zich uiteindelijk moreel verplicht om Odysseus te helpen.

Hoe deugdzaam de Phaeaciers ook zijn, zelf deze kwaliteiten hebben hun schaduwkant. Alles wat je in het extreme toepast wordt en probleem, inclusief het moreel oordelen. Het worden dan bloedeloze goeddoeners, hun perfectionisme kan zwaar en dwingend worden in plaats van dankbaar en behulpzaam. De Phaeaciers vertegenwoordigen de type 1 persoonlijkheid als het toonbeeld van deugd maar ook als zijnde rigide, zelf rechtvaardiging en veroordelend tegenover hen die dat niet zijn.

Perfect proberen te zijn is echter niet genoeg om de Phaeaciers te beschermen tegen de grillen van het noodlot. Poseidon is kwaad op hun vaartuigen die met bijna onmenselijke snelheid de geschenken die ze aan Odysseus hebben gegeven kunnen vervoeren. Hij verandert de schepen in stenen zodra ze in de haven van Scheria aankomen. Zodat zij de haven als een berg afsluiten. De Phaeaciers weten dat Poseidon razend is en ze bereiden een groot offer voor. Ze gaan in vroom gebed en rituelen hopend om ze de boze god te kunnen bedaren.

Odysseus komt thuis en treft daar de zijn zoon Telemachos aan die hem niet herkent omdat hij omgetoverd is tot een oude man. Samen bestrijden ze de koningen die zijn land opeisen door te willen trouwen met zijn vrouw Penelope. Zij wil dit echter niet en nu zijn zij boos en willen alles vernietigen. Hij leert zijn zoon om eerst zijn woede te beheersen zodat hij de juiste beslissingen kan nemen.

De vijanden worden verslagen en Odysseus, Penelope en hun zoon leven nog lang en gelukkig in hun koninkrijk. De liefde heeft alle gevaren getrotseerd en gezegevierd.

Dit was de laatste blog over Odysseus en zijn thuiskomst.