Gepubliceerd op 28 april 2021

Het verschil tussen het zijn van een rol en het ware zijn

Zonder donker bestaat het licht niet, zonder winnaar is er geen verliezer, man of vrouw, kind of volwassene, koud of warm. En ga zo maar door. We zijn geneigd om ons te identificeren met het een of het ander. Dankzij deze polariteit kunnen we onze persoonlijkheid opbouwen. We kiezen rollen om in de wereld te staan. We hebben vorm nodig om te zijn.

Het wordt pas moeilijk als je je rol verwart met jouw unieke zijn. Want jouw unieke zijn is veel meer. Mensen zeggen ik ben moeder. Maar dat is een rol die je aanneemt, dat ben je niet. Ik ben een broer van mijn zus. Dat is een rol, dat ben je niet ten diepste. Ik ben een buurvrouw. Dat ben je niet, dat is een rol die je aanneemt als het nodig is om je als buurvrouw te gedragen.

Wie ben je dan wel?

Een lastige vraag om als volwassene te beantwoorden. Als pasgeboren kind weet je precies het antwoord op de vraag: “Wie ben ik?” Je kan het nog wel niet uitspreken maar het weten is er dan al. Je weet wat je op deze aarde komt doen, wat jouw levensopdracht is, waartoe je bestemd bent. Je maakt je geen zorgen, je bent in een staat van gelukzaligheid. Je hebt binding met je ziel, je voelt je geheel gerechtvaardigd om er te mogen zijn.

Mijn rol

Door de ervaringen in je kindertijd heb je zo goed als je kon, vorm gegeven aan die levensopdracht. Binnen de context van het moment ben je daarin zo effectief mogelijk geweest. Een rol die ik bijvoorbeeld heb vervuld was de rol van volgzaam, teruggetrokken meisje. Omdat die rol in mijn omgeving op dat moment meer gewaardeerd werd dan bijvoorbeeld de rol van het rebelse kind. Meisjes gedragen zich netjes, werd mij vaak voorgehouden. En als je maar lang genoeg volgzaam bent, vergeet je je ware aard na verloop van tijd deels. Het voordeel was dat ik daarmee makkelijker kon omgaan met mijn omgeving. Dus door het aannemen van een bepaalde rol, beweeg je je door het leven en kun je omgaan met de polariteiten waaruit het leven nu eenmaal bestaat.

Maar wie ben ik nu werkelijk?

Hoe ouder je wordt hoe vaker de gedachte opkomt: “Maar wie ben ik nu werkelijk?”, “Hoe kan ik uitdrukking geven aan mijn ware ik.” In mijn ogen is het doel van het leven om te streven naar zoveel mogelijk jouw unieke zijn te leven.

Door te werken met de wijsheden van het Enneagram ga je weer ontdekken wie je ten diepste bent. Je onderzoekt de rollen die je aanneemt, onderzoekt je overtuigingen die antwoord geven op hoe jij die rol invult. Door beperkende overtuigingen over jezelf om te zetten in versterkende overtuigingen, kun je sommige van jouw rollen anders gaan inzetten. Bij de rollen waarin je niet zo gelukkig bent, kun je met behulp van het onderzoek naar jezelf, andere keuzes gaan maken. De rollen waarin je al gelukkig bent kun je blijven koesteren en blijven uitdragen.

Je kunt altijd kiezen

Een voorbeeld. Als je steeds de rol van de voorzichtige, aardige en verdraagzame persoon aanneemt, terwijl je van nature, eigenlijk niet zo voorzichtig wil zijn, zul je weinig conflicten met een ander krijgen. Maar wat als die ander een conflict met jou heeft? Jouw rol van aardig mens wordt op de proef gesteld. Het is wel de rol die je heel goed kan uiten, maar nu schiet je er niet zoveel mee op. Je kunt altijd kiezen om eens een andere rol in je leven in te nemen. In het begin is dat wat onwennig maar door het oefenen word je er steeds beter in, zal het leven kleurrijker worden en kun je makkelijker dealen met onderwerpen waar je eerst minder goed mee om kon gaan.

Mocht je hierover in gesprek met me willen gaan, neem dan contact met me op.

Ik geef regelmatig webinars en workshops over dit onderwerp. Wanneer de volgende is, kun je op deze pagina zien: Webinars, Workshops & Trainingen